Digitalisering av tegninger

Konveks har utviklet spesialkompetanse innen scanning og digitali-sering av tegninger. De digitale tegningene arkiveres og kategoriseres. Tegningene kan brukes i DAK-systemer. Det digitale arkivet gjør det enkelt å søke etter tegninger.

Vi har mobilt scanne-utstyr og kan foreta scanningen hos den enkelte kunde. Som kunde unngår du derfor å flytte tegningsarkivet ut av bedriften. Løsningen er meget fleksibel og ivaretar kundens behov for sikkerhet.