Reparasjon av hydrauliske sylindre

Vi arbeider med redesign av tidligere løsninger. Solid produktkunnskap gir oss mulighet til å finne de beste løsningene. Designet optimaliseres med hensyn til bruks- og driftsforhold.

Driftserfaring gir Konveks muligheten til å vurdere hvilke begrensninger og alternativer de enkelte løsningene gir. Dette gjelder både material- og pakningsvalg. Vi deltar aktivt i optimalisering av komponenten for å maksimere levetiden.

Et bredt kontaktnett gjør at vi kan fremskaffe de beste pristilbud til den enkelte kunde. Konveks formidler reparasjoner til et bredt spekter av samarbeidspartnere. I reparasjonsprosjekter holder vi tett dialog med våre kunder for å sikre at all viktig informasjon blir ivaretatt.